Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring en cookies
Je persoonlijke gegevens laat je bij ons achter, omdat je iets wilt bestellen of omdat je nieuws van ons wilt ontvangen. Wat gebeurt er met je gegevens en voor welke doelen? En hoe zorgen wij ervoor dat er veilig met je gegevens wordt omgegaan? In deze privacyverklaring van Cafecasa vertellen we je er meer over.


Onze Contactgegevens

www.cafecasa.nl
Cafecasa
Markt 31

5554 CA Valkenswaard

040-8488532

Voor vragen over privacy of cookies kun je contact opnemen met ons via info@cafecasa.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Cafecasa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Met welk doel wij je persoonsgegevens verwerken
Cafecasa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en deze gegevens zelf aan te kunnen passen
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Cafecasa volgt je surfgedrag op onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Cafecasa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cafecasa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Cafecasa deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cafecasa maakt gebruik van Autorespond, voor het verzenden van nieuwsbrieven en bijhouden van de persoonsgegevens. Daarnaast werken we met Cloud86, die onze website host.


Cookies die wij gebruiken
Cafecasa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We vinden het belangrijk je te laten weten waarom we dit doen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat hij kan worden geoptimaliseerd. Of dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het gaat om analytische cookies en trackingcookies voor Google Analytics en voor Facebook.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hierover meer weten? Lees dan het stappenplan over cookies verwijderen van de Consumentenbond.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Deze is te bereiken via de link ‘gegevens aanpassen’ of via de afmeldlink onderaan onze e-mails. Je mag je verzoek ook mailen aan info@cafecasa.nl, dan passen we het voor je aan. Eenmaal uitgeschreven verdwijnen je gegevens binnen enkele maanden volledig uit ons systeem.


Bezwaren of klachten
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@cafecasa.nl.
Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Bescherming van je gegevens
Cafecasa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@cafecasa.nl